HUHTIKUU 2018

MITÄ SINÄ HALUAISIT KYSYÄ MEILTÄ?”

Tämänkin kevään rekrytointiprosesseihin kuuluvissa hakijahaastatteluissa viimeinen kysymys on ollut – ei yllättävästi – ”Mitä sinä haluaisit kysyä meiltä?” Vaikka haastattelijoiden kysymys ei varmastikaan yllätä, ovat haastateltujen esittämät kysymykset mielenkiintoisella tavalla muuttuneet vuosien saatossa.

Kun aiemmin yleisin tiedustelu koski valintaprosessin aikataulua ja päätöksenteon ajankohtaa, ollaan nykyään hyvin kiinnostuneita siitä, millainen työyhteisö valittavaa henkilöä odottaa. Tästä voi päätellä, että työyhteisö ja sen ilmapiiri ovat työtä hakeville entistä merkityksellisempiä. Kannustavasta, avoimesta ja mahdollisuuksia antavasta työyhteisöstä on tullut kilpailutekijä, eikä työilmapiiri tästä näkökulmasta ole enää pelkästään yhteisön sisäinen asia. Hakijat odottavat reilua ja arvostavaa esimiestyötä, toimivaa viestintää, kollegiaalista tukea ja vapautta toteuttaa omia ideoitaan työssä.

Jokainen voikin omalta osaltaan miettiä, millaisen työyhteisön juuri minä uudelle kollegalle tarjoan. Mikä työpaikalla lisääntyy kun minä tulen paikalle? Teenkö minä ja teemmekö yhdessä parhaamme, että uuden työntekijän alkutaival on mahdollisimman kitkaton ja mutkaton, vai jääkö hän yksin selvittämään ja selviytymään?

Huolellinen perehdytys, jossa kullekin perehtymisen osa-alueelle on nimetty vastuuhenkilö, vie jo pitkälle. Kun tähän lisätään vertaismentori vaikkapa omasta kieliryhmästä ja avuliaat muut kollegat, on uuden työntekijän helpompi päästä sisään niin työhön kuin yhteisöönkin. Perehdytys on pitkä prosessi, ja monet asiat tulevat vastaan ja tutuiksi vasta kuukausienkin päästä aloituksesta.

Helsingin yliopiston kielikeskuksessa järjestetään taas elokuussa perehdytyspäivä, johon kutsutaan paitsi uudet työntekijät myös heidän lähiesimiehensä ja kaikki muutkin kiinnostuneet. Päivän aikana käydään vuorovaikutteiseen tapaan läpi Kielikeskuksen hallintoon ja palveluihin liittyviä asioita sekä tutustutaan opetuksen ja oman työn kehittämisen mahdollisuuksiin. Päivän kuluessa puhutaan myös talon hengestä ja työkulttuurista, toisin sanoen yhteisistä arvoista, tavoitteista ja toimintatavoista. Perehdytys ei siis ole pelkkiä käyttäjätunnuksia tai oikeita tapoja toimittaa tenttitulokset vaan paljon muuta.

Avoinna olleisiin tehtäviin oli jälleen runsaasti erinomaisia hakijoita. On hienoa ajatella, että kielikeskukset ovat vetovoimaisia työpaikkoja. Hakijoiden korkea taso lupaa hyvää työmme tulevaisuudelle.

Huolehtimalla työyhteisöistämme huolehdimme samalla tulevaisuudesta – ja ennen kaikkea toinen toisistamme.

Ulla-Kristiina Tuomi

Helsingin yliopiston kielikeskus

Tervehdys Oulun yliopistosta!