SYYSKUU 2018

Terveiset KiVAKO-seminaarista! Niin, mistä? 

 Syksy on perinteisesti sadonkorjuun aikaa, niin on myös meillä yliopistolaisilla.  Pääsemme voimaannuttavan kesän jälkeen taas toteuttamaan monialaisessa yhteistyössä suunniteltuja opetussuunnitelmia sekä kokeilemaan käytännössä uusia opetusavauksia, opetuskonsepteja ja muita oppimista tukevia uusia järjestelyjä sekä toteuttamaan monimuotoista verkosto- ja hankeyhteistyötä.

Opetusministeriö rahoittama uusi kärkihanke KiVAKO (Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) potkaistiin tehokkaasti liikkeelle hanketta koordinoivien ammattikorkeakoulun Haaga-Helian ja Aalto- yliopiston yhteistyönä järjestämässä Kick off -seminaarissa perjantaina 20.1.2018. Vanha Helsingin kauppakorkeakoulun arvokas päärakennus tarjosi tapahtumalle oivat puitteet.

(Valokuva: Aalto-yliopisto, Ari-Pekka Sinikoski)

Seminaariin saapuvia tervehti jo heti rakennuksen pääoven yläpuolella M. Schilkinin seinäreliefi, jossa hankesisältöihin sopivasti korostuivat niin kansainvälisyys kuin yhteistyökin. Seminaaripäivä sujui hyvän yhteisöllisen hengen ja valmistelutyön siivittämänä tuloksekkaasti, ja sen pohjalta on hyvä jatkaa.

Kolmevuotiseen hankkeeseen (2018-2020) osallistuu yhteensä 27 korkeakoulua, 18 ammattikorkeakoulua ja 9 yliopiston kielikeskusta tai vastaavaa työtä tekevää yksikköä. Käytännössä hanketyöhön osallistuu noin 80 opettajaa ja kielistä edustettuina ovat saksa, venäjä, espanja, ranska, italia, kiina, portugali, japani, viro, viittomakieli, arabia vietnam, Fin/Swe for foreigners.

Suomen kielivarannon nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä koskeva huoli on osaltaan motivoinut hankkeen käynnistämiseen, sillä erityisesti toisen asteen, mutta myös korkea-asteen koulutuksessa kieli- ja viestintätaitojen opiskelu on vähentynyt ja yksipuolistunut. Jaakko Numminen ja Riitta Piri totesivat jo 1998 artikkelissaan ”Kieliohjelman suunnittelu Suomessa”, ettei pienellä kansalla, kuten suomalaisilla, juurikaan ole ”kulttuuripoliittisesti tärkeämpää kysymystä kuin se, minkä kielitaidon annamme nuorelle sukupolvelle”. Tulevien sukupolvien mahdollisuus elää henkisesti ja aineellisesti täysipainoista elämää on mitä vahvimmin sidoksissa kielipoliittisiin ratkaisuihin.

KiVAKO-hanke pyrkii nyt vastaamaan mainittuihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja tukee osaltaan kansallisen kielivarantomme kehittymistä jatkossa. Tavoitteena on hankenimen mukaisesti vahvistaa korkeakoulujemme kielivalikoimaa ja turvata kielikohtaiset nykyistä pidemmälle etenevät ja yksilöllisemmät opintopolut. Menetelmällisesti sovelletaan digipedagogista lähestymistapaa, yhdistellään soveltuvasti korkeakoulujen nykyistä vieraiden kielten opintopolkutarjontaa ja kehitetään sekä valtakunnallisessa että alueellisessa yhteistyössä uutta. Hankkeessa kartoitetaan lisäksi opiskelijoiden kielenoppimista edistäviä itsearviointityökaluja ja pyritään luomaan valtakunnallisia pysyviä yhteistyöverkostoja, joilla tuetaan opettajien osaamisen ja hyvien käytänteiden jakamista sekä asiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Työskentelyssä ja tulosten jakamisessa pyritään avoimuuteen, ja hankkeen tapahtumia kannattaa  aktiivisesti seurata mm. sen verkkosivuilta www.kivako.fi.

Saatesanoiksi paitsi hanketyöhön myös kaikkeen siihen moninaiseen ja merkitykselliseen kielikeskustyöhön, jota kielikeskuksissamme ja vastaavissa laitoksissa tehdään, lainaan Haaga-Helian rehtorin Teemu Kokon evästystä KiVAKO-hankkeen johtoryhmälle 30.8.2018. Mukailtuna hänen ohjeensa on tämä: paras tapa edistää yhteiskunnallista yhteisymmärrystä ja myös rauhaa maailmassa on taata mahdollisimman monelle ihmiselle monipuolinen ja toimiva kieli- ja viestintätaito.

Huikaisevan kauniita syyspäiviä, työniloa ja tsemppiä kaikille lukuvuodeksi 2018-2019!

Raija Elsinen

Itä-Suomen yliopiston kielikeskus