JOULUKUU 2019

Tampereen yliopiston kielikeskuksen ensimmäinen toimintavuosi uudella kokoonpanolla on päättymässä. Takana on työntäyteinen vuosi, jossa tärkeimpänä tavoitteena on ollut rakentaa uutta organisaatiota ja luoda yhteisiä toimintatapoja. Kielikeskuksessa on tiimiorganisaatio kuten muissakin yliopiston yksiköissä. Vakituista henkilökuntaa on yhteensä 55, ja opettajat ovat jakautuneet kielittäin neljään tiimiin: englanti ja Intercultural Communication, ruotsi, puheviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen sekä monikielinen tiimi. Tiimien rakentumiseksi on käytetty paljon yhteistä aikaa: tiimit ovat syksyn ajan tavanneet lähes viikoittain ja kehittäneet opetusta yhdessä.

Kehittämisen painopisteet valittiin syksyn aluksi niin kielikeskuksen kuin tiimien tasolla.  Kehityskeskusteluissa jokainen opettaja puolestaan linkitti myös omat kehittymistavoitteensa näihin yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin. Kehittämisen painopisteinä ovat seuraavat kaksi vuotta opetussuunnitelmatyö ja opettajien digipedagogisen osaamisen kehittäminen. Opetussuunnitelmatyössä tavoitteena on luoda nykyistä yhtenäisemmät opetussuunnitelmat koko yliopistolle syksystä 2021 alkaen. Työhön osallistetaan myös tiedekuntia ja opiskelijoita. 

Opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämistä viedään eteenpäin DigiLang-hankkeessa, jonka aikana tavoitteena on luoda lisää online- ja blended learning -toteutuksia nykyisten luokkahuonetoteutusten lisäksi. Tampereen yliopiston koulutusstrategiassa joustavilla ja digitaalisilla oppimismahdollisuuksilla on keskeinen rooli. Myös opiskelijat ovat kiinnostuneita online -kursseista: esimerkiksi tänä lukuvuonna kaikkein eniten ilmoittautuneita on ollut juuri verkkototeutuksille, jopa 7-8 -kertaisesti joillekin opintojaksoille verrattuna niille hyväksyttyihin opiskelijamääriin.

Kielikeskus on myös toteuttamassa ensimmäistä opetuksen kehittämishanketta ulkopuolisella rahoituksella. Hankkeen rahoittajana on Svenska kulturfonden, ja sen nimenä on DigiLust. Hankkeessa on tavoitteena kehittää sekä lukioiden että korkeakoulujen ruotsin opettajien digipedagogisia taitoja koulurajat ylittävällä yhteistyöllä. Lisää hankkeen toteutuksesta voi lukea sen nettisivuilta. Tänä lukuvuonna hankkeessa on mukana opettajia Tampereelta ja Jyväskylästä, mutta ensi lukuvuodeksi hankkeeseen otetaan mukaan uusia opettajia muista korkeakouluista ja lukioista. Lisätietoa tulee huhtikuussa.

Olemme rakentaneet yhteistä joukkuetta nyt vuoden ajan. Keskeistä tänä aikana on ollut hyvän peruskunnon luominen. Peruskuntoon sisältyy niin yhteisten pelisääntöjen luomista, muihin joukkueen jäseniin tutustumista kuin konkreettista yhteistyötä. Yhteisten tavoitteiden määrittely ja priorisointi arjen tekemisessä ovat olleet myös tärkeitä teemoja. Meillä on koossa erinomainen, monenlaista asiantuntemusta ja työkokemusta omaava joukkue, jolla on valtavasti ideoita ja intoa kehittää kieli- ja viestintäopintoja. Tältä pohjalta on hyvä ponnistaa mottomme mukaisesti yhdessä eteenpäin ensi vuonna. Sitä ennen kuitenkin rauhoitumme joulun viettoon.

Tunnelmallista Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 2020!

Taina Juurakko-Paavola

Tampereen yliopiston kielikeskus