KESÄKUU 2022

Monimuotoista kielenopetusta uudessa normaalissa

Uuden lukuvuoden 2022–2023 kynnyksellä aistin, että uusi normaali on alkamassa. Digitaalisia oppimateriaaleja, sovelluksia ja oppimisympäristöjä hyödyntävä monimuoto-opetus oli kielikeskuksissa arkipäivää jo ennen koronaa. Poikkeusaika on siivittänyt digipedagogiikan vakiintuneemmaksi osaksi kielten ja viestinnän opetusta.

Korona-ajan alkaessa lukuvuonna 2020–2021 opetussuunnitelmissa kieli- ja viestintäopintojen opintojaksojen toteutusmuotoina mainittiin ensisijaisesti lähi- tai kontaktiopetus. Olosuhteiden pakosta opetus kuitenkin muutettiin etämuotoon. Tästä syntyi ns. emergency remote teaching -opetusmoodi, joka ainakaan alkuvaiheessa ei vastannut pedagogisesti tarkoin harkittua ja suunniteltua verkko-opetusta (Hodges et al., 2020).

Seuraavana lukuvuonna 2021–2022 ilmassa oli toivoa paluusta normaaliin pedagogisesti harkittuun ja lähiopetuspainotteiseen opetukseen. Opetussuunnitelmissa oli kuitenkin jo huomioitu koronan oikullisuus: opintojaksojen kuvauksissa oli erinäisiä mainintoja siitä, että poikkeustilanteissa opetus voidaan toteuttaa etänä. Opettajia pyydettiin olemaan valmiudessa muuttamaan suunniteltu lähiopetus etäopetukseksi lyhyelläkin varoajalla. Näin myös jouduttiin tekemään tartuntapiikkien yhteydessä.

Opettajalle tilanne oli lievästi sanottuna vaikea, mutta kukaan ei jäänyt tuleen makaamaan. Moodle-kurssit kehittyivät, etäopetusmenetelmät hioutuivat yhä paremmiksi, kun poikkeusaika venyi. Opettajat oppivat, kouluttautuivat, auttoivat toisiaan ja kehittivät kurssejaan – jopa loivat niistä uudelleen. Samanaikaisesti opiskelijat opettelivat etäopiskelun arkea ja oppimisen taitoja.

Nyt lukuvuoteen 2022–2023 valmistautuessa ilmassa on edelleen toiveikkuutta lähiopetukseen paluusta, mutta myös innokkuutta pitää kiinni etäopetuksesta ja verkkokursseista lähiopetuksen rinnalla. Ilmoittautumisen alkaessa opiskelijoilla on opetussuunnitelmissa valittavanaan monenlaisia vaihtoehtoja: lähiopetusryhmiä, etäopetusryhmiä ja ohjattuna itseopiskeluna suoritettavia verkkokursseja. Digitarjonta on laajentunut, sillä esimerkiksi Oulun yliopiston viestintäkursseissa etänä tai verkossa toteutettavan opetuksen määrä on kasvanut n. 10 prosentista vuonna 2020 38 prosenttiin vuonna 2022.

Digiloikka todellakin on tapahtunut emmekä enää ole hätäetäopetusmoodissa vaan digitaalisesti toteutettava opetus todellakin on tarkoin harkittua ja suunniteltua. Puntarointi etä-, lähi-, hybridi- tai muun toteutustavan välillä ei kuitenkaan ole helppoa – ei opettajalle, saati opiskelijalle. Mutta se olkoon toisen blogin aihe.

Jaana Isohätälä

Kieli- ja viestintäkoulutuksen koulutuspalvelupäällikkö

Oulun yliopisto

Lähteet:

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review. Retrieved from https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning