TAMMIKUU 2023

Tervehdys Finelcin uudelta puheenjohtajalta

Uusi vuosi on Taideyliopistossa käynnistynyt työntäyteisesti ja vauhdikkaasti. Finelcin uusi puheenjohtajisto aloitti tammikuun alussa toimintansa. Toimin itse uutena Finelcin puheenjohtajana ja apunani on kolme varapuheenjohtajaa: Pasi Puranen LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisestä kielikeskuksesta, Mia Panisse Åbo Akademista sekä Lauri Tolkki Itä-Suomen yliopiston kielikeskuksesta. Uusi puheenjohtajisto on jo kokoustanut yhdessä ja yhteistyö on käynnistynyt mallikkaasti. Olemme tammikuun aikana laatineet suunnitelmaa seuraaville vuosille ja käynnistelleet toimintaamme.

Finelcillä on erittäin suuri ja merkittävä rooli suomen eri kielikeskusten ja vastaavien yksiköiden yhdistäjänä ja verkostoitumisen välineenä. Finelc mahdollistaa eri kielikeskusten ja vastaavien yksiköiden tehokkaan yhteistyön ja yksiköiden rajat ylittävän kehittämisen ja tiedon jakamisen. Finelcin koordinoivat kielten- ja viestinnän opetuksen kehittämishankkeet ovat merkittävästi auttaneet opettajia kehittämään opetustaan ja pedagogiikkaansa eri kielikeskuksissa, sekä tarjonneet välineitä vastaamaan esimerkiksi Koronan vauhdittamaan digipedagogiikan kehityshaasteeseen. Paraikaa käynnissä oleva 2Digi2 hanke tulee tuottamaan opettajille lisää arvokasta materiaalia ja tehtäviä muun muassa oppimistavoitteiden laatimiseen digitaalisena aikana, geneeristen taitojen opettamiseen, toimivien vuorovaikutussuhteiden luomiseen digitaalisessa ympäristössä, sekä erityisen tuen tarjoamiseen digitaalisessa ympäristössä.

2Digi2:n kaltaiset kehittämishankkeet mahdollistavat opettajille myös kollegoilta oppimisen. On ollut hienoa huomata, kuinka opettajat kokevat yhteistyön kollegoiden kanssa eri yliopistoista merkitykselliseksi ja opettavaiseksi. Usein painiskelemme hyvin samanlaisten haasteiden ja kysymysten parissa eri yliopistoissa. Yhteistyö eri kielikeskusten välillä mahdollistaa ongelmien luovan ratkomisen yhdessä ja uuden ymmärryksen luomisen.

Monet Finelciin kuuluvista kielikeskuksista tai vastaavista yksiköistä ovat myös suhteellisen pieniä, eikä saman kielen opettajia välttämättä ole montaa omassa kieliyksikössä. Tämä koskee myös omaa yksikköäni. Olen kokenut, että erityisesti meille pienille kieliyksiköille Finelc tarjoaa paljon tukea ja mahdollisuuden kehittää omaa opetusta saman kielen kollegoiden kanssa eri yliopistoista. Useammat aivot toimivat aina paremmin kuin yhdet ja joukossa on voimaa.

Olen hyvin onnellinen ja kiitollinen siitä, että pääsen nyt yhdessä muun puheenjohtajiston kanssa edelleen kehittämään loistavaa ja todella monelle opettajalle merkityksellistä verkostoa, jotta voimme jatkossakin yhdessä vastata muuttuvan maailman kielten- ja viestinnän opetuksen haasteisiin ja tarpeisiin.

 

Emmi Huttunen

Kielten ja viestinnän vastuulehtori ja kielitiimin esihenkilö

Taideyliopisto